3,475

 

People wrote to Mr. Ban Ki-moon.


See them

«جناب آقای بان‌کی‌مون، ما می‌دانیم در هیچ سندی، سطری هم درباره تحریم‌ دارویی نوشته نشده است اما به اذعان نماینده‌های پارلمان اروپا، تحریم‌ بانک‌های ایران و عدم امکان مبادله‌ی پول، ورود دارو به ايران را با سختی‌های بسياری همراه کرده و اینک مردم کشور من، تاوان آن را می‌دهند. این در حالی است که سازمان ملل متحد ... مانیفست را بخوانید »

2. 

Sign